thumbnail denken.png

WANNEER JE AAN NEWMAN IN TOWN KUNT DENKEN

Newman in Town wil met een verfrissend creatieve manier van werken 'top of mind' zijn, zowel voor publieke als private partijen en bij de volgende activiteiten:

Gebiedsontwikkeling: aansprekende visies, concepten en haalbare realisatiestrategieën voor (her)ontwikkelingen van gebieden en gebouwen;

Smeden van coalities: bouwen aan duurzame samenwerkingen tussen overheden en/of bedrijven op basis van een gezamenlijke visie en actiebereidheid;

Beleidsontwikkeling: met name op ruimtelijk-economisch gebied, dus ondernemersklimaat, bedrijventerreinen, winkelgebieden, toerisme;

Detachering: bij overheden en projectorganisaties als projectleider, programmamanager of beleidsadviseur.