PROJECTEN

In de afgelopen jaren heb ik vele projecten gedaan voor een grote verscheidenheid aan opdrachtgevers. Hieronder staan een paar projecten waar ik bovengemiddeld trots op ben. 

 

[UNDER CONSTRUCTION]

stad is campus-01.png

GEBIEDSONTWIKKELAAR TU DElft

De TU Delft groeit. Dit stelt hoge eisen aan de huisvesting, zowel voor onderwijs en onderzoek als voor bedrijven die samenwerken met de universiteit. In opdracht van de dienst Vastgoed werkte ik onder meer aan de ontwikkeling van een gebiedsvisie die handvatten moet bieden voor de grote vastgoedopgave waar de TU Delft voor staat. Hierbinnen pasten ook de concepten voor een RoboCampus en QuantumCampus in voormalige faculteitsgebouwen. Ook werkte ik intensief samen met de gemeente aan een convenant waarin de ruimtelijke en economische samenwerkingsagenda is uitgewerkt.

Schermafbeelding 2018-03-04 om 20.09.43.png

beleidsadviseur economie alkmaar

Gedurende een periode van circa 2,5 jaar heb ik voor de gemeente Alkmaar gewerkt aan het versterken van het ondernemersklimaat. In eerste instantie lag de nadruk op het herstellen van rust en vertrouwen in het team. Al snel ontstond een vruchtbare en ondernemende sfeer, waarin ik samen met collega's werkte aan samenwerking in de binnenstad, een nieuw economisch programma en afstemming met buurgemeenten over het noodzakelijke schrappen van bedrijventerreinen.

Schermafbeelding 2017-12-29 om 11.58.41.png

ACQUISITIEBELEID GEMEENTE RIJSWIJK

Gemeentelijke acquisitie van bedrijven is van oudsher sterk ingestoken vanuit economie. De gemeentelijke opgave is echter verbreed, met nieuwe taken op het gebied van Werk en Onderwijs, waarvoor eveneens een intensieve samenwerking met het bedrijfsleven nodig is. Het acquisitiebeleid dat ik heb opgesteld voor de gemeente Rijswijk introduceert een nieuwe, integrale aanpak van acquisitie en accountmanagement, die oog heeft voor de overlap tussen de opgaven. Niet alleen om tot betere resultaten te komen, maar ook om de dienstverlening aan de bedrijven te verbeteren.

BELEIDSADVISEUR EZ BEVERWIJk

Als beleidsadviseur EZ in Beverwijk was ik verantwoordelijk voor een breed takenpakket. Van het toerisme in Wijk aan Zee tot het beleid voor de zeehaven in De Pijp en van de revitalisering van het winkelgebied tot aan het Masterplan Noordzeekanaalgebied.

IMG_3585 (1).jpg

OPEN PLANPROCES WASSENAAR

In opdracht van de Wassenaarse Bouwstichting en de buurtvereniging heb ik een plangroep samengesteld waarin omwonenden, gemeente en corporatie in een open planproces werken aan de uitgangspunten voor de herontwikkeling van de Ridderhof in Wassenaar. Door te bouwen aan vertrouwen is een breed gedragen plan ontstaan in een omgeving waarin de relaties tussen de partijen onder spanning stonden.

Schermafbeelding 2018-03-04 om 19.56.09.png

visie spoorzone dordrecht

Het spoor in Dordrecht is een barrière die de ontwikkeling van de stad belemmert. Toch is juist de Spoorzone de plek waar Dordrecht zijn groeiambities waar kan maken, mits wordt gestuurd op samenhang tussen de verschillende gebieden. In de visie 'Van missing link naar sterkste schakel' heb ik voor de gemeente die samenhang inzichtelijk gemaakt. Hiermee kan de gemeente de ontwikkelingen sturen en de samenwerking aangaan met de markt en hogere overheden.

Schermafbeelding 2018-11-28 om 22.02.50.png

ATLAS PUNDA + OTROBANDA CURACAO

Punda en Otrobanda, het historische centrum van WIllemstad op Curacao, moeten zichzelf opnieuw uitvinden om de gunst van de klant te heroveren. Om de beleidsmakers op de ministeries een beter beeld te geven van de stand van zaken heb ik het complete winkel- en horeca-aanbod in beeld gebracht in een atlas en aanbevelingen gedaan voor de verdere strategie om Punda en Otrobanda weer ‘dushi vibes’ te geven.

heemskerk.jpeg

COACH BELEIDSADVISEUR HEEMSKERK

Gedurende het eerste jaar in haar nieuwe functie heb ik de beleidsadviseur EZ van de gemeente Heemskerk gecoacht bij het invullen van haar werk. Van het opstellen van beleidsdocumenten tot het bewegen tussen politiek en bedrijfsleven en het opereren in regionaal verband.

IMG_8487 (1).jpg

KWARTIERMAKER STADSLAB ALkmaar

In het Stadslab in Alkmaar, gevestigd in de voormalige V&D, werkten ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente 4 maanden aan nieuwe ideeën voor de binnenstad. De rol van het Stadslab was om te inspireren, mensen aan elkaar te koppelen en middelen te organiseren. Het was letterlijk een soort speeltuin midden in de stad, waar hele mooie initiatieven uit zijn ontstaan die ook een jaar later nog effect hebben. Het Stadslab kwam uit mijn koker en ik was als kwartiermaker verantwoordelijk voor alle activiteiten en de verankering in de organisaties na afloop van het experiment.
 

Schermafbeelding 2018-03-04 om 19.57.30.png

havenvisie muiden

In de prachtige historische haven van Muiden was behoefte aan meer samenwerking tussen de belanghebbenden en een betere afweging van belangen. Het vertrouwen in de gemeente had echter een flinke deuk opgelopen. In samenwerking met het Havenoverleg, - een collectief van jachthavens, verenigingen, bewoners en ondernemers - heb ik intensief gewerkt aan herstel van vertrouwen, uitmondend een nieuwe visie op de haven, met een positief, uitgebalanceerd perspectief op de toekomst.

PHOTO-2016-11-12-10-07-33.jpg

VASTGOEDBELEID NOORDWIJK

Voor de gemeente Noordwijk heb ik in samenwerking met Bregje Nagtzaam van PSVA de basis gelegd onder hun vastgoedbeleid. Een belangrijke stap hierin was het inzichtelijk maken van de verantwoordelijkheden, aansturing en informatiebronnen. Dit in beeld brengen ging soms heel letterlijk, met koordjes tussen de verschillende afdelingen en vastgoedobjecten.