website header.png

Hieronder staan een paar van mijn bijdragen aan het Zelfstandig Nieuwsblad. In dit digitale mini-magazine delen zes zelfstandig adviseurs vier keer per jaar hun ideeën over ons vakgebied. Zij willen hun lezers graag inspireren en verrassen. Het mag een beetje schuren. Dat dit wordt gewaardeerd blijkt uit de hoge click-rate en de circa 3000 trouwe abonnees die het ZN aan het begin van ieder seizoen in hun mailbox krijgen. 

Newman in Town heeft aan de wieg gestaan van het Zelfstandig Nieuwsblad, vanuit de overtuiging dat in de samenwerking tussen zelfstandigen mooie innovatieve ideeën ontstaan, die een groter publiek verdienen. En zes zelfstandigen hebben meer publiek dan één!

Wil je het Zelfstandig Nieuwsblad bekijken of de volgende editie ontvangen? Ga naar www.zelfstandignieuwblad.nl!


data has a better idea.jpeg
Artist impression Toronto Quayside. Bron: Sidewalk Labs

Artist impression Toronto Quayside. Bron: Sidewalk Labs

Schermafbeelding 2017-12-19 om 21.07.20.png

AI CARAMBA! WAAR BLIJFT DE ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN MIJN WERK?

Doe eens het volgende gedachtenexperiment: stel je hebt een draaiknop op je bureau staan, die jou steeds accurater laat voorspellen wat de gevolgen zullen zijn van jouw zakelijke keuzes en adviezen. Hoe zou dat de kwaliteit van jouw werk beïnvloeden? En op welk moment zou zo’n knop jouw keuzes en adviezen wezenlijk effectiever en efficiënter maken? Dit denkraam is een manier om te bepalen wat artificial intelligence (AI) voor jou gaat betekenen. Maar waar blijft die AI in onze dagelijkse praktijk?

EINDELIJK, DAAR IS DE DISRUPTIE

Het verdienmodel van vastgoedontwikkeling is simpel. Stapel stenen op een locatie en creëer waarde door daar activiteiten mogelijk te maken. Deze laten zich vervolgens vertalen in een huuropbrengst of verkoopsom en dat was het wel zo’n beetje. Maar met de ontwikkeling van het waterfront in Toronto eist Google zijn plek aan de tafel van de stedelijke ontwikkeling op, met een veel lucratiever verdienmodel. Gaat de vastgoedontwikkelaar de Uber-chauffeur achterna, als machteloos schakeltje in een geoptimaliseerd systeem?

ZULLEN WE EEN ÉCHTE PETTEFLET BOUWEN?

[Lente-editie 2016] Annie en Fiep lopen gearmd over straat. “Kijk, daar, Annie!,” zegt Fiep. “Wat een leuk torentje, daar op dat hoge flatgebouw! Wie zou daarin wonen?” Als ze willen oversteken trekt Annie Fiep met een ruk terug. Een rode kraanwagen racet ze bijna van de sokken. “Fiep!” roept Annie. “Volgens mij heb ik net een idee gekregen voor een nieuw boek!” “Ik heb pen en papier nodig. Kom mee, onder in dat flatgebouw zag ik een klein boekwinkeltje.”

De Petteflet. Naamgever van het kinderboek der kinderboeken. Dat flatgebouw, met dat torentje erop. Zou het niet prachtig zijn als het ook echt zou bestaan?

Afbeelding1.png

Wat de ANWB-KAMPIOEN ONS LEERT OVER CITYMARKETING

[Lente-editie 2016] De Kampioen. Het grootste maandblad van ons land, lijfblad van braaf invoegend Nederland en al bijna een eeuw lang het moreel kompas van onze vrijetijdsbesteding. Wie wil weten hoe citymarketing zich door de decennia heen ontwikkeld heeft, doet er goed aan de archieven eens in te duiken. Pas echt interessant wordt het als verbanden worden gelegd met de ontwikkeling van de advertenties in het blad.

Schermafbeelding 2017-12-18 om 22.05.44.png

COLD? OF COURSE! IT's WINTER!

[Wintereditie 2014, i.s.m. Joktan Cohen] Begin 2000 liep een college in zijn wind- en waterdichte kleren, goed beschermd tegen de kou door de eerste sneeuw die in jaren in de bergen van Noord-Vietnam was gevallen. Het was modderig en koud maar prachtig. Een bibberend meisje in lokale klederdracht liep op slippers een eindje met ons op. Hij vroeg haar of ze het koud had. ‘Of course!’, zei ze schouderophalend. ‘It’s winter!’ 

Bescherming versus berusting. Twee totaal verschillende manieren om je aan te passen aan de kou van de crisis. Wat waren de succesvolste overwinteringsstrategieën in het gure Nederlandse economische landschap?